فرانسه ارسال قطعات خودرو به ایران را از سر می گیرد.

خودرو
خودرو

 

با آغازکاهش تحریم های اقتصادی علیه ایران، شرکت های اتومبیل سازی فرانسه خواهند توانست ارسال قطعه های اتومبیل به ایران را ازسر بگیرند.

اسوشتیدپرس درگزارشی می گوید کاهش تحریم ها، که قرار است در اوائل ژانویه عملی شود، به شرکت های پژو، سیتروئن و رنو امکان خواهد داد ارسال قطعات به ایران را برای مونتاژ در کارخانه های ایران خودرو و ساپیا تجدید کنند.

این گزارش می گوید تولید اتومبیل درایران در سال جاری میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۱ هفتاد ودو درصد پایین آمده است.