فروش تی شرت ایران در کالیفرنیا/عکس

در بیش از ۵۰۰۰ استوروالمارت درسراسر جهان تی شرتهایی  با نام و پرچم ایران با قیمت ۲۱/۸۷ دلاربرای فروش  قرار داده است

عکس از یکی از فروشگاه والمارت جنوب کالیفرنیا گرفته شده است.gosh4dxecdbmmst0rv3x