فعالان اقتصادی فرانسه با حسن روحانی دیدار کردند /تصاویر

پرتال خبری واکنش: وزرای خارجه و اقتصاد فرانسه به همراه روسای شرکت های مهم این کشور با حسن روحانی رییس جمهوری دیدار کردند.

 حسن روحانی که از روز دوشنبه 05 بهمن ماه به اروپا سفر کرده است، پس از ایتالیا در ادامه برنامه های سفر خود به فرانسه رفته است. با اخبار سیاسی سایت واکنش همراه باشید.

فعالان اقتصادی فرانسه با حسن روحانی دیدار کردند /تصاویر

دیدار فعالان اقتصادی فرانسه با حسن روحانی
فعالان اقتصادی فرانسه با حسن روحانی دیدار کردند /تصاویر

دیدار فعالان اقتصادی فرانسه با حسن روحانی

فعالان اقتصادی فرانسه با حسن روحانی دیدار کردند /تصاویر

دیدار فعالان اقتصادی فرانسه با حسن روحانی
فعالان اقتصادی فرانسه با حسن روحانی دیدار کردند /تصاویر

دیدار فعالان اقتصادی فرانسه با حسن روحانی

فعالان اقتصادی فرانسه با حسن روحانی دیدار کردند /تصاویر

دیدار فعالان اقتصادی فرانسه با حسن روحانی