فوتبال در ارتفاع ۲۰۰۰ متری + عکس

888888

در یک دیدار فوتبال میان تیم‌های باشگاهی جی اس پون سوئیس (قرمز پوش) و مورز‌ین فرانسه (سفید پوش) در ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح دریا در میان رشته کوه‌های آلپ برگزار شد.

8888888888888888888888888888888888888888