فیلترینگ تلگرام رأی نیاورد

پرتال اجتماعی واکنش:دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: فیلترینگ تلگرام در جلسه دیروز این کارگروه رأی نیاورد. عبدالصمد خرم‌آبادی ، با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: در جلسه روز گذشته فیلترینگ تلگرام بررسی شد که در نهایت اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: با وجود این تصمیم، قوه‌قضاییه می‌تواند در صورت لزوم و زیر پا گذاشتن قوانین جمهوری اسلامی ایران، به صورت مستقیم و رأسا این شبکه یا هر شبکه اجتماعی دیگری را مسدود کند.

Snapshot_2016-01-06_110509