قائدرحمت: سفره یارانه به اشتباه برای همه پهن شد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی یارانه 15 میلیون ثروتمند قطع و به مستمندان اختصاص می یابد.
قائدرحمت: سفره یارانه به اشتباه برای همه پهن شدپرتال خبری واکنش: عباس قائدرحمت پیرامون طرح جدید دولت برای حذف یارانه‌ها گفت: در این طرح آمده که در سال آینده دولت یارانه 15 میلیون یارانه بگیر پردرآمد را حذف کند و طرح مذکور براساس توافق دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اکثر اعضای کمیسیون اجتماعی است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: کلیات بودجه سال 95 در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده و طبق این مصوبه یارانه 15 میلیون نفر از اقشار ثروتمند در سال 95 قطع و به مستمندان اختصاص خواهد یافت.

رحمت با بیان اینکه طبق این طرح ثروتمندان می‌توانند فقرا را انتخاب کنند تصریح کرد: این مبلغ با شناسایی وزارت کار و همچنین مشورت با خود یارانه بگیرانی که یارانه‌شان قطع می‌شود به اقشار آسیب‌پذیر پرداخته خواهد شد.

نماینده درود و ازنا با بیان اینکه این پیشنهاد فعلا در کمیسیون اجتماعی مطرح و تصویب شده است تصریح کرد: این طرح باید در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی تصویب شود و سپس شورای نگهبان آن را تأیید کند و در صورت طی شدن همه این مراحل، این طرح جزء لایحه بودجه امسال لحاظ خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه یارانه اقشار پردرآمد جامعه به تدریج و طبق قانون باید حذف شود تا مشکلات اقشار کم درآمد جامعه حل شود اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه‌ها به واقع باید هدفمند شود و به کسانی برسد که استحقاقش را دارند.

رحمت با اشاره به اینکه در ابتدا به اشتباه سفره یارانه برای همه پهن شد و حال جمع کردنش سخت است ادامه داد: شناسایی و حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه باید بر اساس شاخص‌ها و آیین نامه‌‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌کند صورت گیرد تا رفاه اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایجاد شود.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.