قاچاق ایرانیان به کشور های عربی…

علی صادقی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی ایران گفته است که قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی را نفی نمی کند. اما به گفته آقای صادقی “عدد آن قابل توجه نیست.” مطالب مرتبط انهدام گروه قاچاق انسان از ایران به بریتانیا توسط اسپانیا بریتانیا در مقابله با قاچاق انسان ‘ناموفق بوده است’ فروش دختران مصری به مسافران عرب حاشیه خلیج فارس در تابستان موضوعات مرتبط جامعه ایران رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتطامی افزوده که مقصد عمده قاچاق این دختران امارات متحده عربی بوده است. آقای صادقی همچنین در مورد فعالیت بعضی از باندها که دختران و پسران را به سایر کشورها قاچاق می کنند گفت: “با توجه به این که با کشورهای ترکیه و مالزی لغو روادید داریم، این افراد به شکل قانونی از کشور خارج می شوند و ممکن است از آنجا به کشورهای دیگر مثل استرالیا بروند.” به گفته او اکثر این افراد به صورت نیروی کار به این کشورها برده می شوند. اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران هم با اشاره به این که قاچاق اتباع ایرانی به خارج از کشور از طریق کشور ثالث صورت می گیرد، گفت که اتباع ایرانی به صورت مجاز از کشور خارج می شوند و از طریق کشور ثالث و به صورت غیرقانونی وارد کشور مقصد می شوند. آقای احمدی مقدم استرالیا، کانادا و کشورهای اروپایی را مقصد بیشتر ایرانیانی که غیر مجاز مهاجرت می کنند، عنوان کرد.