قرار نیست نکونام را بدنام کنیم(طنز)

اخبار,ا خبار ورزشی, قرار نیست نکونام را بدنام کنیم

قرار نیست نکونام را بدنام کنیم(طنز)

فتح ا… زاده: ما چسبیده به ….. و ….. نیستیم.
الف) دامان دیروز – آویزان شلوار امروز
ب) بل – سباستین
ج) پست – مقام
د) پت – مت
***

مدیر الکویت: قرار نیست نکونام …..
الف) نمیرد هرگز
ب) قرار است بیک زاده
ج) ناجی الکویت باشد
د) را بدنام کنیم
***

ناصر ابراهیمی: پروین نباید مثل گذشته ….. بزند.
الف) مهتاب بالانس
ب) با آن هیکلش تک چرخ
ج) حرف
د) تکنو
***

رویانیان: رفتم اما تا …… با پرسپولیس هستم.
الف) ثریا که می رود دیوار کج
ب) جون همتون درآد
ج) جهنم
د) بترکی (اینجا عصبانی بوده)
***

رجب زاده: روی جام حذفی حساب کرده بودیم اما به …..
الف) چه شکلی حساب کرده بودیم نمی دانم، حتما اشتباه از جام بوده
ب) تو چه؟
ج) استقلال مفت باختیم
د) کجا چنین شتابان؟
***

دژاگه: همه دوست داشتند با ……شوند.
الف) شیث و نصرتی هم‌تیمی
ب) من، ما
ج) آرژانتین همگروه
د) با
***

استیلی: نمی دانم دایی می‌رود یا …..
الف) می‌آید. شلوارش را هم که درست نمی‌پوشد آدم متوجه شود
ب) ر یار، عاشقتم وای وای، دل به تو بستم. همه چیم یار
ج) نه
د) (گزینه دل بخواهی): پس چی رو می‌دونی تو؟ مثلا جزو مسئولان تیمی.
***

خسرو حیدری: امسال می خواهیم دو بار ….
الف) از یک سوراخ گزیده شویم
ب) پارسال می خواستیم سه بار
ج) قهرمان شویم
د) سیر نشدی به من چه!
***

تیموریان: پشیمانم ……
الف) چونان پیرزنی که آخرین سرباز برگشته از جنگ پسرش هست اما توی جنگ سیگاری نشده
ب) پشیمانم پشیمانم، این بود تیمت؟!
ج) که از عشوری عذرخواهی کردم
د) اما انصافا خوش‌تیپ هم هستم
***

فتح ا… زاده: مثل رویانیان زود…..نیستم.
الف) یا مثل من دیر. از این دو حالت خارج
ب) پز
ج) رنج
د) به زود برو
اخبار ورزشی – محمد گلیچ ،روزنامه قانون