قطع کردن سر عروس و داماد در شب عروسی! /عکس

قطع کردن سر عروس و داماد در شب عروسی! /عکس

عروس و داماد جوان که قصد غافلگیر کردن میهمانان در روز عروسیشان را داشتند، کیک عروسی را شبیه به سر قطع شده خودشان درست کردند.

البته بعضی از دعوت شدگان در مراسم عروسی زیاد از این کار خوششان نیامد!