قیمت خودروهای داخلی در 28 دی /جدول

چانگان – دنده‌ای ، به مبلغ 56 میلیون تومان در بازار معامله می شود.

قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار به شرح زیر است :

  اخباراقتصادی ,خبرهای  اقتصادی ,خودروهای داخلی