قیمت خودروهای داخلی 01 بهمن /جدول

پرتال خبری واکنش:بازار خودرو که حتی با حمایت های ویژه و شگفت انگیز دولت هم دیگر امیدی به رونق گرفتن ندارد، بعد از اجرای برجام فعالیت خود را براساس قیمت های روز گذشته آغاز کرد.

قیمت خودروهای داخلی در بازار

قیمت خودروهای داخلی 01 بهمن /جدول

قیمت خودروهای داخلی