قیمت خودروهای داخلی 26 دی /جدول

پرتال خبری واکنش: بازار خودرو که دیگر حتی به تاثیرگذاری حمایت های دولت هم امیدی نداشت، این روزها شاهد کمی رونق در بنگاه هاست.

قیمت خودروهای داخلی در بازار تهران:

قیمت خودروهای داخلی 26 دی /جدول

قیمت خودروهای داخلی