قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۳/۳1

پرتال خبری واکنش: قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون ۴۰۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و 17۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۰۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و  522 هزار ریال قیمت گذاری شد.با اخبار اقتصاد سایت واکنش همراه باشید.

قیمت طلا ،سکه و ارز

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۳/۳1

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۳/۳1

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۳/۳1