قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۳/30

پرتال خبری واکنش: قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون 4۰۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و 200 هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۷1۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸1۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و  600 هزار ریال قیمت گذاری شد.با اخبار اقتصاد سایت واکنش همراه باشید.

قیمت طلا ،سکه و ارز

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۳/30

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۳/30

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۳/30