قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۴/۱4

پرتال خبری واکنش:قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون ۹8۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۵51 هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۹3۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۹۰۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱1 میلیون و  180 هزار ریال قیمت گذاری شد.با اخبار اقتصاد سایت واکنش همراه باشید.

قیمت طلا ،سکه و ارز

 قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۴/۱4 طلا

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۴/۱4