قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۴/۲2

پرتال خبری واکنش:قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون ۱۱۸هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۵70 هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۹00 هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۸۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱ میلیون و  ۳۹5 هزار ریال قیمت گذاری شد.با اخبار اقتصاد سایت واکنش همراه باشید.

قیمت طلا ،سکه و ارز

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۴/۲2

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۴/۲2

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۴/۲2