قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰4/0۱

پرتال خبری واکنش:قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون 335 هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و 68۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۰۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و  ۵11 هزار ریال قیمت گذاری شد.با اخبار اقتصاد سایت واکنش همراه باشید.

قیمت طلا ،سکه و ارز

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰4/0۱

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰4/0۱

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰4/0۱