قیمت مسکن در پایتخت

پرتال خبری واکنش: جدول زیر را که شامل تازه ترین قیمت آپارتمانهای معامله شده در تهران است منتشر شد.

قیمت مسکن در تهران