قیمت نجومی پیشنهادی حسین هدایتی برای خرید پرسپولیس!

قیمت نجومی پیشنهادی حسین هدایتی برای خرید پرسپولیس!

 

 

به گزارش “ورزش سه”، پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره خریداران این باشگاه گفت: دوستان حاضر در باشگاه پرسپولیس از ما خواسته بودند که به خاطر بازی امروز این پاکت ها را باز نکنیم اما متاسفانه ما نمی‌ توانیم قانون را تغییر بدهیم. اما برنده را امروز اعلام نمی‌ کنیم.

اسامی این 3شرکت از سوی پوری حسینی به شرح زیر اعلام شد: شرکت استیل آذین ایرانیان، شرکت سرمایه گذاری و توسعه نیوان(وابسته به سایپا) و شرکت بهنام پیشروی کیش.

در ادامه نماینده شرکت نیوان از پوری حسینی خواست تا امروز پاکت ها باز شوند چون ارقام تاثیری در برنده شدن یا نشدن داوطلبین خرید ندارد و بنابراین شد که 3 پاکت باز بشوند. این شرکت با مبلغ پایه (290 میلیارد تومان) در مزایده شرکت کرده است. دو شرکت استیل آذین و بهنام پیشرو نیز به نسبت مزایده قبلی ارقام خود را به مبلغ چشمگیری افزایش داده اند.

به گفته پوری حسینی سه شرکت داوطلب خرید پرسپولیس ارقام زیر را به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد داده اند:

* پیشنهاد شرکت استیل آذین حدود 333 میلیارد تومان است. آنها 3326886666666 تومان پیشنهاد داده‌اند.

* قیمت پیشنهادی شرکت بهنام پیش روی کیش329/888888888میلیارد تومان است

* شرکت توسعه و صنعتی نیوان ابتکار به همان قیمت پایه یعنی 290 میلیارد تومان

جمع مبلغ این سه شرکت بیش از 952 میلیارد تومان خواهد بود.

پوری حسینی تاکید کرد تا زمان اعلام رسمی رسانه ها از گمانه زنی و اعلام نام برنده خودداری کنند.