کدام خلعتبری را باور کنیم؟ + تصاویر

دو عکس از دو بازی پرسپولیس و سپاهان به فاصله چند ماه!

128885_677 128886_214