لباس جالب خانم سفیر در دیدار روحانی /تصاویر

سفیر جدید نروژ در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور، استوارنامه خود را تقدیم کرد.

لباس جالب خانم سفیر در دیدار روحانی

 لباس جالب خانم سفیر در دیدار روحانی

 لباس جالب خانم سفیر در دیدار روحانی

 لباس جالب خانم سفیر در دیدار روحانی

 لباس جالب خانم سفیر در دیدار روحانی