لحظه غرور آفرین برای ایرانی‌ ها /عکس

این تصویر را چه کسانی به یاد دارند؟ لحظه بوسه مهاجم هامبورگ بر کفش مهدی مهدوی‌کیا به پاس دریافت یکی از آن پاس‌های طلایی‌اش…