لغو مجوز فعاليت 27 شركت گردشگری در تهران

لغو مجوز فعاليت 27 شركت گردشگری در تهران

معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران گفت: كارشناسان اين اداره كل در دو ماه اخير مجوز ۲۷ شركت خدمات گردشگري را در تهران باطل كردند و فعاليت ۲۲ شركت ديگر را به حالت تعليق درآوردند.

پرتال خبری واکنش: علي رفيعي افزود: اين شركت‌ها به دليل تخلفات انضباطي، ارائه نكردن خدمات مناسب به گردشگران، معرفي نكردن مديرعامل و مديرفني واجد شرايط، تمديد نكردن پروانه بهره‌برداري و ارائه ندادن ضمانتنامه بانكي، لغو مجوز شدند يا به حالت تعليق درآمدند. وي اظهارکرد: ۲۲شركت تعليق شده نيز به مدت يك تا سه ماه از فعاليت كاري محروم هستند.

 معاون اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران در بخش ديگري از صحبت‌های خود با اشاره به مصوبه كميسيون فني و گردشگري اين استان گفت: اين كميسيون قانون تمديد ضمانتنامه فعاليت‌هاي گردشگري استان تهران را مورد بررسي قرار داده است و از هفته آينده اين قانون ابلاغ خواهد شد.

وي ادامه داد: ۹۰۰ دفتر و شركت خدمات مسافري كسري ضمانتنامه بانكي دارند كه در ۴۵ روز مهلت قانوني اگر نتوانند ضمانت‌هاي بانكي خود را مشخص كنند به مدت يك تا سه ماه مجوز آنها تعليق خواهد شد. رفيعي تاكيد كرد: در صورت تكرار و نبود مدارك لازم مجوز اين دفاتر به صورت كامل لغو خواهد شد.