ماشین لوکس جواد خیابانی /عکس

ماشین لوکس جواد خیابانی /عکس

گزارشگر و مجری ورزشی صدا و سیمای ایران با ماشین شخصی اش در جشن بزرگ مبعث در رامیان حضور پیدا کرد.
به گزارش ستاره ها؛ “جواد خیابانی” گزارشگر و مجری ورزشی صدا و سیمای ایران با ماشین شخصی اش در جشن بزرگ مبعث در رامیان حضور پیدا کرد.