مالک پاساژ علاءالدین کیست؟ /عکس

حاج‌رضا علاءالدین، مالک و سازنده پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری تهران است که نامش پس از آنکه جمعه گذشته شهرداری دو طبقه از این پاساژ را تخریب کرد بر سر زبان ها افتاد.

مالک پاساژ علاءالدین کیست؟

رضا علاءالدین، صاحب پاساژ علاءالدین روز گذشته همراه با وکیلش در گفتگویی به ابهامات درباره این پاساژ پاسخ داد. وی ادعا می کند برای ساخت این طبقه مجوزهای قانونی از سوی شهرداری داشته اند و براساس اسناد موجود شهردار منطقه، معاون شهرسازی و معماری، معاون مالی اداری، مشاور شهردار و مدیر حقوقی و قراردادهای شهرداری منطقه ۱۱ طبق نامه ای که در تاریخ ۹۱٫۱۲٫۲۲ به امضا رسیده است اجازه توسعه تجاری در طبقه هفتم مطابق با تیپ طبقات زیرین را داده اند

 مالک پاساژ علاءالدین کیست؟