متفاوت ترین سیم کشی برق در عراق /عکس

 وضعیت برق این روزهای شهرهای عراق به قدری دشوار بوده که اگر کسی بخواهد مشترک برق شود، قطعا باید یک سیم به این توده عظیم سیم های برق اضافه کند.

۱