متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران

2469804_602

؛بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به سوم مرداد ماه جاری در تهران را اعلام کرد.


 
لبنیات و تخم مرغ
 
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه معادل ۵٫۳ درصد ماست پاستوریزه ۲٫۱ درصد و پنیر پاستوریزه ۸٫۳ درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۱٫۵ درصد افزایش داشت و شانه ای ۷۰ الی ۹۱ هزار ریال فروش می رفت.
 
 
  برنج و حبوب
 
در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت نخود معادل ۰٫۷ درصد، عدس ۰٫۱ درصد، لوبیا چیتی ۱٫۰ درصد و لوبیا چشم بلبلی ۵٫۸ درصد افزایش یافت بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.
 
 
 میوه ها و سبزی های تازه
 
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری گلابی عرضه نمی شد، ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند. به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.
 
میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت گیلاس معادل ۰٫۵ درصد و هلو ۸٫۵ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۲٫۴ درصد تا ۱۶٫۱ درصد کاهش داشت.
 
در گروه سبزی های تازه قیمت خیار معادل ۲٫۱ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰٫۲ درصد تا ۱۲٫۲ درصد کاهش یافته است.
 
 
 قند، شکر، چای و روغن نباتی
 
در این هفته قیمت چای خارجی معادل ۱٫۶ درصد افزایش یافت و بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی ثابت بود.
 
لبنیات نسبت به هفته مشابه در سال گذشته ۲۷٫۴ درصد، تخم مرغ ۳٫۵ درصد، برنج ۲٫۸ درصد، میوه های تازه ۳۱ درصد، سبزی های تازه ۶٫۸ درصد، گوشت قرمز ۶٫۵ درصد، گوشت مرغ ۶٫۵ درصد، قند و شکر ۹٫۷ درصد، چای ۵٫۳ درصد و روغن نباتی نیز ۳٫۹ درصد افزایش نشان می دهد.