مجادله یک جانباز با احمدی‌‌نژاد در گرگان

مجادله یک جانباز با احمدی‌‌نژاد در گرگان

پرتال خبری واکنش:محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق در جدید‌ترین سفر استانی خود به گرگان سفر كرد تا به‌خوبی متوجه شود از این پس سخنرانی‌هایش بی‌دردسر انجام نخواهد شد.  پیش از شروع سخنرانی احمدی‌نژاد مردی میانسال كه خود را جانباز جنگ معرفی می‌كرد، درخواست داشت تا ٢ دقیقه تریبون را در اختیار بگیرد.  وقتی درخواستش با مخالفت برگزار‌كنندگان برنامه مواجه شد در حالی كه احمدی‌نژاد پشت تریبون قرار گرفته بود تا سخنرانی خود را آغاز كند، صدای اعتراض مرد میانسال در محوطه مسجد پیچید.

«من جانباز جنگم و فقط از شما ٢ دقیقه وقت خواستم تا مساله‌ای را بیان كنم.» صدای او به قدری بلند بود كه حتی احمدی‌نژاد با بلندگو هم نتوانست حریف او شود و به ناچار علی‌اكبر جوانفكر به سمت او رفت تا آرامش را به جلسه بازگرداند؛ تلاشی كه البته تا دقایقی بی‌نتیجه ماند تا احمدی‌نژاد سخنرانی خود را پس از یك تنش چند دقیقه‌ای و با تاخیر آغاز كند.