مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر ایران به همراه همسر و فرزندانش

BtYtneQCAAAfYhK.jpg large

مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر ایران به همراه همسر و فرزندانش در مراسم راهپیمایی روز قدس