مجری تلویزیون هم دلواپس شد!/تصاویر

مجری برنامه ثریا که بارها به انتقاد از توافق هسته‌ای پرداخته در میان حاضران همایش دلواپسان، حضور پیدا کرد تا مشخص شود مخالفان دولت و پايداري‌ها تا چه اندازه در رسانه ملي نفوذ دارند.

16105_421