محدودیت‌های ترافیکی در ایام نوروز

پرتال خبری واکنش: با توجه به حجم فزاينده سفر در تعطيلات نوروز 95 و به منظور افزايش ظرفيت تردد در محورهاي مواصلاتي، تسهيل در عبور و مرور و ارتقاي ضريب ايمني از مورخ 94/12/26 الي 95/1/15 محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي عبور و مرور به شرح زير اجرا خواهد شد.

الف -‌كليات
1- عبور و مرور انواع موتور سيكلت در ايام اجراي طرح نوروزي در تمامي آزادراهها و بزرگراهها و محورهايي كه ضرورت ايجاب نمايد ممنوع خواهد بود.

2- در تمامي محورهاي برون شهري كه در ايام فوق ممنوعيت و محدوديت ترافيكي براي انواع تريلر و كاميون اعمال مي گردد، عبور و مرور انواع تريلر، كاميون و تانكرهاي حامل مواد سوختي و فاسد شدني  يا داراي مجوز از پليس راهور ناجا از اين امر مستثني بوده و ممنوعيت تردد اين قبيل وسايل نقليه فقط در راههايي اعمال مي گردد كه مقررات يكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا مي شود و يا ممنوعيت تردد در طول سال دارند.

3- تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت در تاريخ 95/01/13 در كليه محورهاي برون شهري كشور ممنوع است.

4- تردد كاميون هاي حامل كود شيميايي در ايام تعطيلات نوروز به جزتاريخ هاي 27 ، 28 و 94/12/29 و همچنين 1 ، 12 و 95/01/13 با رعايت مقررات و ضوابط در جاده هاي سراسر كشور به جز محورهاي هراز و كندوان بلامانع است.

ب- عمليات اجرايي
1- محور كرج – چالوس
1-1- تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت كماكان در محور كرج – چالوس و بالعكس ممنوع است.
1-2- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15:00 روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ 27و 94/12/28 الي 06:00 روز بعد از مرزن آباد به سمت كرج ممنوع بوده و با اعلام مامورين پليس راه، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 18:00 الي 06:00 روز بعد از ميدان اميركبير كرج به سمت مرزن آباد بصورت يكطرفه است.

1-3- تردد انواع وسايل نقليه در محور كرج – چالوس از ساعت 12:00 روزهاي 4 ، 6 ، 13 و 95/1/14 الي ساعت 03:00 بامداد روزهاي بعد از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 16:00 الي 03:00 بامداد روزهاي بعد از مرزن آباد به سمت كرج به صورت يكطرفه خواهد بود.

2- محور هراز
2-1- تردد انواع تريلر در محور هراز كماكان ممنوع است.
2-2- تردد انواع كاميون و كاميونت از ساعت 12:00 مورخ 94/12/26 الي ساعت 02:00 بامداد مورخ 95/1/8 و از ساعت 08:00 صبح مورخ 95/1/11 الي ساعت 02:00 بامداد مورخ 95/1/15 از تهران به آمل و بالعكس ممنوع است.
2-3- تردد انواع وسايل نقليه در محور هراز از ساعت 13:00 روزهاي 5 ، 6 ، 12 ، 13 و 95/1/14 الي 02:00 بامداد روزهاي بعدي از رودهن به آب اسك ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15:00 روزهاي فوق الي 02:00 بامداد روزهاي بعدي از آب اسك تا رودهن (محدوده مشاء)‌ بصورت يكطرفه خواهد بود.

3- محور فيروز كوه
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 08:00 روز پنجشنبه مورخ 94/12/27 الي ساعت 02:00 بامداد روز يكشنبه مورخ 95/1/8 و از ساعت 0800 روز چهارشنبه مورخ 95/1/11 الي ساعت 1200 ظهر روز يكشنبه مورخ 95/1/15 از تهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع است.

4- آزاد راه كرج – قزوين
تردد انواع تريلر و كاميون در مسير شرق به غرب از ساعت 1200 ظهر الي 2400 مورخ 94/12/27 و از ساعت 0600 صبح الي 2400 مورخ 28 و 94/12/29 و همچنين 13 و 95/1/14 از مسير غرب به شرق ممنوع است.

5- محور قديم قزوين – رشت
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 مورخ 94/12/27 الي ساعت 0100 بامداد مورخ 95/1/1 و از ساعت 1200 مورخ 95/1/4 الي ساعت 0100 مورخ 95/1/7 و از ساعت 1200 مورخ 95/1/11 الي ساعت 0100 مورخ 95/1/15 از قزوين به رشت و بالعكس ممنوع است.

6- محور قديم ساوه همدان
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0600 صبح الي 2400 مورخ27 و 28 و 94/12/29 و همچنين 13 و 95/1/14 از محورهاي فوق ممنوع است.

7- محورهاي اردبيل – آستارا، اردبيل – سرچم و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0700 الي ساعت 2400 مورخ 27 ، 28 و 94/12/29 و همچنين 13 و 95/1/14 در محورهاي فوق ممنوع است.

8- محورهاي اردبيل – سراب، اردبيل – خلخال و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0700 الي ساعت 2400 مورخ 12 و 95/1/13 در محورهاي فوق ممنوع است.

9- محورهاي مشهد – قوچان، مشهد – سبزوار، مشهد- تربت حيدريه و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2200 روز 94/12/27  و از ساعت 0600 الي ساعت 2200 روزهاي 28 و 94/12/29 و 12 و 95/1/13 در محورهاي فوق ممنوع است.

10- محور گلوگاه – گرگان- جنگل گلستان- چمن بيد و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2200 روز 94/12/27  و از ساعت 0600 الي ساعت 2200 روزهاي 28 و 94/12/29 و 6 ، 12 و 95/1/13 در محورهاي فوق ممنوع است.

11- محورهاي بانه – سقز- سنندج و مريوان – سنندج و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0700 الي 24:00 روزهاي27 ، 28 و 94/12/29 و همچنين روزهاي 12، 13و 95/1/14 در محورهاي فوق ممنوع است.

12- محورهاي يزد – طبس، ديهوك – كرمان و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0700 الي ساعت 2100 روزهاي 27 ، 28 و 94/12/29 و همچنين روزهاي 12 ، 95/1/13 در محورهاي فوق ممنوع است.

13- محور شيروان – بجنورد- چمن بيد – جنگل گلستان و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2200 روز 94/12/27  و از ساعت 0600 الي ساعت 2200 روزهاي 28 و 94/12/29 و6 ، 12 و 95/1/13 در محورهاي فوق ممنوع است.

14- محورهاي اصلي استان بوشهر
تردد انواع كاميون هاي كمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از ساعت 0700 صبح مورخ 94/12/28 الي ساعت 2400 مورخ 95/1/14 در محورهاي اصلي استان بوشهر ممنوع است.

15- محورهاي پل دختر – اسلام آباد و پلدختر – انديمشك
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0700 الي ساعت 2400 روزهاي 27 ، 28 و 94/12/29 و همچنين روزهاي 12 و 95/1/13 در محورهاي فوق ممنوع است.

16- محورهاي ياسوج – اصفهان، ياسوج – بابا ميدان ، گچساران – باشت و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0700 الي 2400 مورخ 27 ، 28 و 94/12/29 همچنين روزهاي 5 ، 6 ، 12 و 95/1/13 در محورهاي فوق ممنوع است.

17- محورهاي سلفچگان – قم، جاده قديم كاشان – قم، آزادراه كاشان – قم، جاده قديم تهران – قم و بالعكس تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0700 الي 2400 روزهاي  6 ، 12 و 95/1/13 در محورهاي فوق ممنوع است.

18- محورهاي بندرعباس – سيرجان ، انار – شهربابك و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0900 الي ساعت 2200 روزهاي 27 و 94/12/28 و همچنين روزهاي 12 و 95/1/13 در محورهاي فوق ممنوع است.

19- محورهاي سيرجان – بافت، جيرفت – بندرعباس و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0700 الي 2400 روزهاي 12 و 95/1/13 در محورهاي فوق ممنوع است.

20 – محور گچساران – بهبهان – رامهرمز
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2400 مورخ 94/12/27 و از ساعت 0700 الي ساعت 2400 مورخ 28 ، 94/12/29 و 12 ، 95/01/13 و همچنين از ساعت 0700 الي ساعت 1200 مورخ 95/1/14 در محورهاي فوق ممنوع است.

21- محور ايذه – شهركرد  و بالعكس
21-1- تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2400 مورخ 94/12/27 و از ساعت 0700 الي ساعت 2400 مورخ 28 ، 94/12/29 و 12 ، 95/01/13 و همچنين از ساعت 0700 الي ساعت 1200 مورخ 95/1/14 در محورهاي فوق ممنوع است.

21-2- تردد كليه اتوبوس هاي كاروان راهيان نور از مورخ 94/12/27 لغايت 95/1/15 در محورهاي فوق ممنوع بوده و مسير اهواز – انديمشك – خرم آباد- اليگودرز – اصفهان – شهركرد بعنوان مسير جايگزين معرفي مي گردد.

22- محور جيرفت – بم – كرمان و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0700 الي 24 روزهاي 12 و 95/1/13 در محور فوق ممنوع است.

23- محور زابل – زاهدان و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي 2200 روز 94/12/27 و همچنين 95/1/06 از محور فوق ممنوع است.

24 – محورهاي اصفهان – بروجن – لردگان – ايذه، لردگان – ياسوج و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2400 مورخ 94/12/27  و از ساعت 0700 الي ساعت 24 روزهاي 28 و 94/12/29 و همچنين روزهاي 12 و 95/1/13 در محور فوق ممنوع است.

25 – محورهاي اصلي استان اصفهان
تردد انواع تريلر و كاميون هاي كمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از ساعت 0700 صبح مورخ 94/12/27 الي ساعت 24 مورخ 95/1/6 و همچنين از ساعت 0700 صبح مورخ 95/1/12 الي ساعت 2400 مورخ 95/1/14 در محورهاي اصلي استان اصفهان ممنوع است.

26- محورهاي نائين –خور – طبس، نائين – جندق – دامغان
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 2300 الي ساعت 0700 صبح روز بعد در مورخ 27 ، 28 و 94/12/29 و همچنين 5 ، 6 ، 12 و 95/1/13 در محورهاي فوق ممنوع است.

27- محور بجنورد – اسفراين
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2400 مورخ 94/12/27 و از ساعت 0700 الي ساعت 2400 روزهاي 28 و 94/12/29 و 12 ، 95/1/13 در محور فوق ممنوع است.

28- محورهاي شيراز – نورآباد- گچساران ، شيراز – كازرون – بوشهر و بالعكس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2400 مورخ 94/12/27 و از ساعت 0700 الي ساعت 2200 روزهاي 28 و 94/12/29 و 5 ، 6 ، 12 ، 95/1/13 در محور فوق ممنوع است.

29- محدوديت هاي جابجايي محمولات ترافيكي
جابجايي محمولات ترافيكي كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در تمامي راه هاي اصلي برون شهري از ساعت 1400 مورخ 94/12/26 تا ساعت 2400 مورخ 95/1/7 و همچنين از ساعت 0700 مورخ 95/1/11 تا ساعت 2400 مورخ 95/1/14 ممنوع است. شايان ذكر است براي روزهاي 8، 9، 95/1/10 صرفاً براي محمولات ترافيكي اضطراري داراي ضرورت ملي حسب تشخيص مراجع صادر كننده مجوز عبور محموله صادر مي گردد.

30- محدوديت هاي خودروهاي ترانزيت حامل مواد سوختي
ورود كليه خودروهاي ترانزيت حمل مواد سوختي به داخل كشور از ساعت 0700 روز مورخ 94/12/26 تا ساعت 2400 روز مورخ 95/1/6 و همچنين از ساعت 0700 روز 95/1/12 الي ساعت 2400 مورخ 95/1/14 ممنوع مي باشد، مضافا به اينكه خودروهاي مذكور در ساير ايام محدوده زماني نوروز سال 1395 صرفا در ساعات روز، مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل هاي ايمن بين راهي خواهند بود و وسايل مذكور از مقررات مندرج در رديف 2 بند الف – كليات ( درصفحه يك) مستثني است.

31- اعمال محدوديت هاي پيش بيني نشده
در صورت نياز به اعمال محدوديت هاي پيش بيني نشده در محورهاي تحت پوشش استانها به منظور كنترل و تنظيم عبور و مرور وسايل نقليه روساي قرارگاههاي پليس راه استان با هماهنگي پليس راه ناجا و  بصورت مقطعي و منطقه اي تصميمات مقتضي اتخاذ مي نمايند.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.