محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر

پرتال خبری واکنش:محله “مولن بک” در بلژیک جایی که مغز متفکر حملات تروریستی پاریس در آنجا زندگی می‌کرده و احتمالا نقشه عملیات در آنجا کشیده شده اکنون یکی از کانون‌های توجه رسانه‌های جهانی است.

از زمان وقوع حوادث پاریس، نگاه جهانیان به بلژیک و به طور مشخص به محله مولن بک دوخته شده است که شماری از عاملان و طراحان این عملیات به آنجا رفت و آمد داشته اند.
محله مولن بک بلژیک چهره مناطقی را دارد که مهاجران مغربی تبار در آنجا زندگی می کنند. اما نام این محله پس از آن که مشخص شد عبدالسلام اباعود مغز متفکر حملات پاریس مدتی در این محله زندگی کرده است، بر سر زبان ها افتاد. شریک او صلاح عبدالسلام و برادرش ابراهیم که خود را در حملات پاریس منفجر کرد نیز در این محله زندگی می کردند. پلیس بلژیک می گوید فعالیت گروه های تندرو در این محله با فعالیت باندهای تبهکار در ارتباط است.
«بریس دو رویور» که هشت سال مشاور امنیتی نخست وزیر بلژیک بود می گوید ماهیت نظام اداری بلژیک مانع سیطره امنیتی دولت بر محله مولن بک شده است.
او می گوید: «پلیس فدرال نمی تواند بدون موافقت شهردار منطقه وارد این محله شود. مداخله پلیس ممکن است موجب ناآرامی گسترده در امنیت عمومی شود که ممکن است هفته ها طول بکشد به همین علت مقامات محلی از دادن مجوز به پلیس برای ورود به این محله صرفنظر می کنند».
دهها هزار مسلمان ساکن محله مولن بک اکنون خود را در معرض سوء ظن دیگران می بینند. برخی ساکنان این محله معتقدند سرخوردگی بسیاری از فرزندان مهاجران موجب می شود آنها به سمت جرم و جنایت و سپس افراط گرایی سوق پیدا کنند. در همین حال عکاس رویترز روز گذشته به این محله رفته تا از جایی که مغز متفکر حملات پاریس در آن زندی می کرده عکاسی کند.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.
محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر
محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر
محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر
محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر
محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر
حملات تروریستی پاریس
محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر
محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر
محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر
محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر
محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر
محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر
محل زندگی عامل حوادث خونین پاریس /تصاویر
حملات تروریستی پاریس