مخالفت با حضور مک دونالد در ایران /عکس

پرتال خبری واکنش: تصویری از یک بنر در تهران در مخالفت با حضور مک دونالد در ایران را مشاهده می کنید.

690617_701