مدارس تهران فردا و پس فردا تعطیل شدند

پرتال خبری واکنش: مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: تمام مدارس تهران فردا و پس فردا تعطیل است.

اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت: به دلیل آلودگی هوا، تمام مدارس تهران فردا و پس فردا تعطیل است.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.