مدارس سراسر خوزستان امروز تعطیل است

پرتال خبری واکنش: مدارس سراسر خوزستان در دو نوبت صبح و ظهر ، یک‌شنبه 11 مهرماه تعطیل اعلام شد.

هاشم بالدی مدیرکل ستاد بحران استانداری با اعلام این خبر گفت: باتوجه به شدت میزان پدیده گردوغبار در سراسر استان کلیه مدارس در دو نوبت فردا، یک‌شنبه 11 مهرماه تعطیل هستند.

وی افزود: این تعطیلی صرفاً برای مدارس است و شامل دانشگاه‌ها، مؤسسات عالی آموزشی و ادارات نمی‌شود