مدارس متوسطه ،فردا با دو ساعت تاخیر آغاز می‌شود

پرتال خبری واکنش: سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: كليه مدارس متوسطه( دوره اول و دوم ) شهرتهران فردا سه شنبه 29 ديماه با تأخیر دو ساعته آغاز به كار خواهند كرد.مدارس متوسطه ،فردا با دو ساعت تاخیر آغاز می‌شود
مسعود ثقفی گفت: با توجه به مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا و تأخیر دو ساعته شروع به کار ادارات دولتی و خصوصی شهرتهران ،كليه مدارس متوسطه ( دوره اول و دوم ) شهرتهران نيز فردا سه‌شنبه 29 ديماه با دو ساعت تاخير آغاز به كار خواهند كرد.
گفتنی است؛ روز گذشته تصمیمی در خصوص تعطیلی تمام مدارس شهر تهران در پایه ابتدایی در روز دوشنبه 28 دی و سه شنبه 29 دی به‌دلیل آلودگی هوا گرفته شد.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.