مراسم ختم تختی که سانسور شد /عکس

عکسی از مراسم ختم غلامرضا تختی که ساواک آن را سانسور کرد.