مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر

پرتال خبری واکنش: مراسم گرامیداشت غضنفر رکن آبادی سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در لبنان که درفاجعه منا کشته شد بعد ازظهر یکشنبه در دانشگاه امام صادق (ع) در تهران و با حضور جمع کثیری از خانواده های شهدا، مسوولان کشوری و لشگری برگزار شد.

مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر

مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویرمراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویرمراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویرمراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر
مراسم درگذشت غضنفر رکن‌آبادی در تهران /تصاویر