مراسم ‌ازدواج ‌تعدادی‌ از زندانیان ‌زندان ‌قصر/عکس

 

 

3fxve6e5ck8dajwbbipf

 

مراسم‌ ازدواج‌ تعدادی‌ از زندانیان‌ ندامتگاه‌ قصر – تهران سال ۱۳۶۰