مروری بر تغییرات قیمت بنزين در يک دهه اخير

مجلس در حالی توپ تعیین قیمت و سهمیه بنزین را در زمین دولت انداخت که پیش از این دولت موافقت خود با تک نرخی ماندن بنزین را اعلام کرده بود.

مروری بر تصميمات بنزيني در يك دهه اخير نشان مي دهد، در اين دوره زماني بنزين بيش از 6 سناريو را از سر گذرانده است . برخي پيش بيني ها دلالت بر آن دارد كه قيمت بنزين مازاد بر سهميه تعييني از سوي دولت بين 1500 تا 2 هزار تومان تعيين شود . دولت در انتظار ابلاغ لايحه بودجه از سوي شوراي نگهبان براي تشكيل كارگروه ويژه تعيين قيمت بنزين است.

بنزين از سال 1386 ، پس از اعلام سهميه بندي از قيمت تك نرخي 80 تومان به قيمت يارانه اي 100 تومان و آزاد 400 تومان تغيير وضعيت داد . دو نرخي ماندن بنزين در اين سال ها ، با استفاده از كارت سوخت مديريت شد اما در سال گذشته، دولت يازدهم پس از فراز و فرودهاي فراوان به اين نتيجه رسيد كه نسبت به تك نرخي كردن بنزين اقدام كند . اين در حالي است كه مجلس با بررسي ديرهنگام لايحه بودجه، در پايان اولين ماه سال دولت را مكل كرد نسبت به بازگرداندن نظام دو نرخي و تعيين سهميه اقدام نمايد .

مصوبه مجلس در خصوص قيمت بنزين ، براي ششمين بار در يك دهه گذشته وضعيت قيمت و سهميه اين ماده سوختي استراتژيك را تغيير خواهد داد . به اين ترتيب در دوره هاي زماني كمتر از دو سال بنزين تغيير وضعيت داده و ميزان سهميه و نرخ آن تغيير كرده است . بنزين در سال 1389، با آغاز هدفمندي يارانه ها ، قيمت 400 تومان براي هر ليتر بنزين يارانه اي و 700 تومان براي هر ليتر بنزين غير يارانه اي تعيين شد . پس از آن در سال 1392 بهاي بنزين يارانه اي 700 و نيمه يارانه اي هزار تومان شد . سال گذشته دولت با تك نرخي كردن بنزين قيمت هزار تومان را براي اين ماده سوختي استراتژيك تعيين كرد .

جدول زير تغييرات قيمتي بنزين را در يك دهه گذشته نشان مي دهد:

همه تغییرات قیمت بنزین در یک دهه