مرگ دلخراش 7 تهرانی در حادثه اتوبوس شرکت واحد

تصادف

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: در سال گذشته هفت شهروند در تصادف با اتوبوس های شرکت واحد جانشان را از دست داند.

 پرتال خبری واکنش:پیمان سنندجی گفت: طی سال 94 در تداوم برنامه های آموزشی تئوری و عملی اتوبوسرانان شرکت واحد با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی موفق شدیم علاوه بر اعتلای سطح دانش همکاران، بهبود ضریب ایمنی و کاهش آمار تصادفات را شاهد باشیم.

وی افزود: در سال گذشته قریب به 800 نفر از اتوبوسرانان دوره های تکمیلی و ضمن خدمت را با موفقیت طی کردند و دست آورد افزایش دانش فنی و علمی این افراد کاهش 12 درصدی تصادفات فوتی و 21 درصدی تصادفات خسارتی در مقایسه با سال 93 بوده است.

سنندجی گفت: تعداد تصادف جرحی تفاوت محسوسی نکرده اما در سال گذشته 7 مورد تصادف منجر به فوت داشته ایم که عموما ناشی از برخورد عابران پیاده یا راکبان موتورسوار بوده است.

وی از شهروندان درخواست کرد از ورود به مسیرهای ویژه اتوبوس های تندرو خودداری کنند و در محل هائی که پل های مخصوص عابران پیاده وجود دارد شهروندان  از پل های غیر هم سطح یا نقاط خط کشی شده عبور کنند؛ تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در خطوط تندرو(BRT) به ویژه موتورسواران می تواند زمینه و بستر تصادفات را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پایان اضافه کرد: علاوه بر توجه مخصوص به امر آموزش رانندگان، نصب سیستم های هوشمند کنترل سرعت و برخورد با تخلفات حادثه ساز وسیله راهور و عوامل نظارتی شرکت واحد در کاهش تصادفات تأثیر به سزایی داشته است.