مرگ نخبه 13 ساله در نزاع بچگانه در مدرسه خلخال /تصاویر

مرگ نخبه 13 ساله در نزاع بچگانه در مدرسه خلخال /تصاویر

 

«احسان داداش اوغلی» دانش آموز نخبه مدرسه تیزهوشان که در جریان درگیری در مقابل دو دبیرستان همجوار در شهرستان خلخال به قتل رسیده بود، پس از ٢٠ روز باقی ماندن در حالت کما، جان خود را از دست داد.

مدیران این دو دبیرستان، پس از مرگ قربانی دعوا به دلیل سهل‌انگاری از سمت خود عزل شدند و عامل درگیری مرگبار با حکم دادستان تا رسیدن به سن قانونی در دارالتادیب فرستاده شد.

مرگ نخبه 13 ساله در نزاع بچگانه در مدرسه خلخال+ تصاویر

 مرگ نخبه 13 ساله در نزاع بچگانه در مدرسه خلخال+ تصاویر

 مرگ نخبه 13 ساله در نزاع بچگانه در مدرسه خلخال+ تصاویر