مسابقات اسب سواری در برف/عکس

مسابقات اسب سواری در جشنواره زمستانی در اویغور چین

98820_507