مسابقه فوتبال جان خانم گزارشگر را نجات داد! /عکس

مسابقه فوتبال جان خانم گزارشگر را نجات داد! /عکس

خانم دکتر قصد داشته که این موضوع را با وی مطرح کند اما در شلوغی انتهای بازی و در ازدحام جمعیت او را گم می کند. وقتی که خانم دکتر پس از بازگشت به منزل این مسئله را با خانواده خودش در میان می گذارد، خانواده وی به دلیل شناختی که از برنامه های تلویزیونی این گزارشگر داشته اند ایشان را شناسایی می کنند و شماره تماس او را پیدا کرده و با وی تماس می گیرند.

یک خانم گزارشگر عنوان کرده است که در روزی که گزارش یک مسابقه فوتبال را برعهده داشته، تیم مورد علاقه او شکست می خورد و او از شدت عصبانیت کتی را که روی لباسش پوشیده درآورده و به زمین پرت می کند.

در ردیف عقب تر وی، یک خانم دکتر متخصص پوست نشسته بوده که متوجه ضایعه ای روی شانه وی می شود که به نظر خانم دکتر مشکوک بوده و نظر وی را به شدت جلب می کند.

 مسابقه فوتبال جان خانم گزارشگر معروف را نجات داد!! +عکس

خانم دکتر قصد داشته که این موضوع را با وی مطرح کند اما در شلوغی انتهای بازی و در ازدحام جمعیت او را گم می کند.

وقتی که خانم دکتر پس از بازگشت به منزل این مسئله را با خانواده خودش در میان می گذارد، خانواده وی به دلیل شناختی که از برنامه های تلویزیونی این گزارشگر داشته اند ایشان را شناسایی می کنند و شماره تماس او را پیدا کرده و با وی تماس می گیرند.

در نهایت و پس از در جریان قرار گرفتن این خانم گزارشگر از بیماری اش او به مرکز سرطان M.D Anderson  مراجعه کرده و تحت عمل جراحی قرار می گیرد و بیماری او سرطان دانه های رنگی پوست (ملانوما) در مرحله اول تشخیص داده می شود.

جالب است که بدانید این بیماری در صورت پیشرفت به مراحل بالاتر بسیار خطرناک و کشنده است و در حقیقت علاقه او به فوتبال و تیم مورد علاقه اش و البته هوشیاری و دلسوزی پزشک علاقه مند به فوتبال، زندگی او را به طرز معجزه آسایی نجات داده است.