مسی در کنار مادرش/عکس

مسی

مسی در کنار مادرش/عکس

لئو مسی این عکس را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده و در شرح آن آورده:«تولدت مبارک مامان»