مشتریان ایران خودرو ،سرگردان میان شعب بانک صادرات

n00002295-b

شرکت ایران خودرو با توزیع حواله هایی میان آندسته از مشتریانی که وجوهی از این شرکت طلبکارند، آنها را هفته ها بین شعب بانک صادرات در سطح تهران و برخی شهرهای دیگر سرگردان کرده است.

به گزارش ایرنا، تعدادی از کسانی که نامه های ایران خودرو خطاب به بانک صادرات را در دست دارند با انتقاد از شیوه ای که این شرکت در پیش گرفته، از سرگردانی بین شعب بانک و خالی بودن حسابی که حواله ها به آن ارجاع شده است ابراز نارضایتی می کنند.

این حواله ها در دست کسانی است که ایران خودرو به آنها بابت مابه التفاوت خودروهای دریافتی ، دیرکرد در تحویل خودرو و یا استرداد وجوه پرداخت شده بدهکار است.

حواله هایی که نزد این گونه مشتریان است به شعبه خاصی اشاره نکرده و برخی اوقات صاحبان آنها برای نقد کردن حواله ها روزانه ۱۰ تا ۲۰ شعبه بانک صادرات را جستجو کرده و دست آخر، با پاسخ منفی شعبه ها مبنی بر نبودن پول در حساب شرکت یاد شده مواجه می شوند.

روسای شعب بانک صادرات هم با اعلام نارضایتی از این روش می گویند معلوم نیست چه زمانی پول در حساب ایران خودرو برای پرداخت به طلبکارانش وجود دارد که مشتریان را در آن زمان خاص به بانک دعوت نمود.

شماره تلفن هایی که ایران خودرو در زیر حواله های تحویلی مشخص کرده نیز اکثر اوقات پاسخگوی مشتریان سرگردان بین شعب بانکها نیستند.

اینگونه افراد ناچارند برای انکه به طور تصادفی و شانسی به شعبه ای برخورد کنند که احتمالا حساب ایران خودرو در آن دارای وجه باشد، از این بانک به آن بانک در تردد باشند.

متاسفانه ایران خودرو پس از ماهها که این روش با نارضایتی مشتریانش مواجه شده، اقدامی در جهت هدفمند کردن حواله ها ، پرکردن حساب و ارجاع مشتریان خود به شعبی که اطمینان از پر بودن حساب این شرکت وجود داشته باشد، نمی کند.

مشتریان حواله به دست، سرخورده و نا امید از دریافت وجوه از شعب بانکهای صادرات( بانک مورد نظر ایران خودرو) می گویند زمانی که ایران خودرو وجوه خرید اتومبیل را از مشتریانش طلب می کند ، آنچنان سخت و انعطاف ناپذیر است اما برای بازگرداندن همان وجوه، مردم را بین شعب بانکها با وجود مشکلات عدیده و آلودگی و ترافیک شهری پاسکاری می کند.