مصدومیت شهرام محمودی و نرسیدن او به ۲ بازی آخر

10289912_704998859565730_7866932714828434034_n

به علت مصدومیت شهرام محمودی و نرسیدن او به ۲ بازی آخر گروهی با لهستان، رضا قرا بازیکن خوب و جوان تیم ملی جایگزین وی شد و در ترکیب ۱۲ نفره ایران مقابل لهستان خواهد بود