مصوباتی که امروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد

مصوباتی که امروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان را برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. مجلس همچنین کلیات طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر را تصویب کرد.

پرتال خبری واکنش: به نقل از خبرگزاری صدا وسیما،‌ مخالفان  و موافقان لایحه بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان، ابتدا در مورد کلیات این لایحه اعلام نظر کردند و در نهایت کلیات آن با 119 رای به تصویب رسید.
سپس نمایندگان خانه ملت وارد جزئیات شدند و ماده (1) لایحه را بررسی کردند.
این ماده تصریح می‌کرد: به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل،‌ طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی)، کلیه ساختمان ها اعم از مسکونی و تجاری تحت پوشش اجباری بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان قرار می گیرند.
نمایندگان ابتدا با تصویب اصل ماده (1) مخالفت کردند و پس از به رای گذاشتن حذف این ماده نیز مخالفت خود را اعلام کردند.
در نهایت ابوترابی‌ فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت پیشنهاد ارجاع کل لایحه بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان را به کمیسیون اقتصادی مطرح کرد.
سر انجام نمایندگان با 145 رای موافق با ارجاع لایحه بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.

 مجلس کلیات طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادررا تصویب کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب کلیات طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر موافقت کردند.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به ضرورت استفاده کامل از سرمایه گذاری‌های انجام شده در بنادر و پیشگیری از معطل شدن کشتی در بنادر کشور و جلوگیری از خروج ارز و پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی ها به ویژه در شرایط فعلی، طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر تقدیم مجلس می شود.
پس از اظهارات موافقان و مخالفان، کلیات طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر با 111 رای موافق تصویب شد.

طرح جرم سیاسی به صحن علنی مجلس رسید  
طبق اعلام عضو هیات رئیسه مجلس بررسی طرح جرم سیاسی در دستور کار امروز خانه ملت است.
طرح جرم سیاسی در اجرای ماده 104 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
طبق ماده 104 آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که 50 نفر از نمایندگان برای طرح یا لایحه ای تقاضای اولویت کنند هیئت رئیسه موظف است آن در دستور هفتگی مجلس قرار دهد.با اخبار سیاسی سایت واکنش همراه باشید.