معاون مشاور امنیت ملی آمریکا برای احترام به حقوق هسته‌ای ایران شرط گذاشت

139208031034462971401563

معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت گروه ۱+۵ اعلام کرده به حق ایران در داشتن برنامه صلح آمیز هسته ای احترام خواهد گذاشت مشروط به اینکه آنها محدودیت های لازم بر برنامه هسته ای خود را بپذیرند.

به گزارش گروه بین الملل واکنش به نقل از بیزینس استاندارد؛ بن رودز معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت جامعه بین الملل و  گروه 1+5 اعلام کرده به حق ایران در داشتن برنامه صلح آمیز هسته ای احترام خواهد گذاشت مشروط به اینکه  آنها به تعهدات بین المللی خود عمل کنند؛  اجازه شفاف سازی لازم را بدهند و محدودیت های لازم بر برنامه هسته ای خود را برای این تضمین بپذیرند.