مهربان ترین اسب آبی دنیا/عکس

این اسب آبی در حال شکار بوفالو نیست بلکه دارد به او کمک می کند تا با پایی شکسته از رودخانه ای در کنیا عبور کند…

20439_169